top of page

MONITORING

Monitorowanie (dozór sygnałów) polega na odbiorze przez Alarmowe Centrum Odbiorcze istotnych dla bezpieczeństwa chronionego obiektu sygnałów przesyłanych poprzez łącza telefoniczne komutowane, łącza GSM lub łącza radiowe.

 

Po odebraniu informacji o zdarzeniu dyżurny operator natychmiast przystępuje do działań angażując do nich wcześniej ustalone siły i środki:

wysyła w miejsce zdarzenia Zmotoryzowany Patrol Ochronny, który: udzieli bezpośredniej pomocy w zakresie wymagającym interwencji pracownika ochrony, ujmie sprawców zdarzenia i zabezpieczy ślady przestępstwa;
wzywa w miejsce zdarzenia właściwe służby prewencyjne, służby ratunkowe i techniczne oraz właściciela obiektu;
wykonuje dodatkowe zadania zgodnie z przyjętymi ustaleniami dotyczącymi ochrony danego obiektu;

 

 

PROFESJONALNA AGENCJA OCHRONY CERTUS SECURITY SERVICE

​MYŚLIMY GLOBALNIE

bottom of page