MONITORING

Monitorowanie (dozór sygnałów) polega na odbiorze przez Alarmowe Centrum Odbiorcze istotnych dla bezpieczeństwa chronionego obiektu sygnałów przesyłanych poprzez łącza telefoniczne komutowane, łącza GSM lub łącza radiowe.

 

  Po odebraniu informacji o zdarzeniu dyżurny operator natychmiast przystępuje do działań angażując do nich wcześniej ustalone siły i środki:

wysyła w miejsce zdarzenia Zmotoryzowany Patrol Ochronny, który: udzieli bezpośredniej pomocy w zakresie wymagającym interwencji pracownika ochrony, ujmie sprawców zdarzenia i zabezpieczy ślady przestępstwa;
wzywa w miejsce zdarzenia właściwe służby prewencyjne, służby ratunkowe i techniczne oraz właściciela obiektu;
wykonuje dodatkowe zadania zgodnie z przyjętymi ustaleniami dotyczącymi ochrony danego obiektu;

 

 

PROFESJONALNA AGENCJA OCHRONY CERTUS SECURITY SERVICE

​MYŚLIMY GLOBALNIE